Tiếng việt English  
 
 
 
 

 
   CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐẠT TCVN 5762 CHO KHÓA CỬA THƯƠNG HIỆU KOSPI   
   CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐẠT TCVN 5762 CHO KHÓA CỬA THƯƠNG HIỆU ABC   
   CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐẠT TCVN 5762 CHO KHÓA CỬA THƯƠNG HIỆU NIKKEI   
   CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN KOSPI CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN ( Cho khóa cửa, Bản lề, Cremon )   
   CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN NIKKEI CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN ( Cho khóa cửa, Bản lề, Cremon )   
   Install a Mortise lock   
   Which Door Handle Should You Choose?   
   Get To Know More About Door Locks   
   Choosing the Right Door Hardware is Important   
   How is a lock made?   
 

 
Khách online: 1
Tổng cộng: 969436
 

 
  Trang chủ
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5846-246 Vàng bóng
Mã số: 5846-246PVD
Giá: 1.650.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính L8546-L246 Vàng bóng
Mã số: L8546-L246
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5839-239 Vàng bóng
Mã số: 5839-239PVD
Giá: 1.650.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8539-239 Vàng bóng
Mã số: 8539-239PVD
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Bản lề lá Inox 304 4 Inch dày 2.5mm hiệu Nikkei
Mã số:
Giá: 26.000 VND
   
Tên: Bản lề lá Inox 304 5 Inch dày 2.7mm hiệu Nikkei
Mã số:
Giá: 38.000 VND
   
Tên: Bản lề lá Inox 304 4 Inch dày 3.0mm hiệu Nikkei
Mã số:
Giá: 41.000 VND
   
Tên: Bản lề lá Inox 304 5 Inch dày 3.0mm hiệu Nikkei
Mã số:
Giá: 48.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa Đại Sảnh XL8551-256 Vàng / Đen
Mã số: XL8551-256 Tom-PVD
Giá: 4.200.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa Đại Sảnh XL8551-251 Vàng bóng
Mã số: XL8551-251 Tom-PVD
Giá: 4.200.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8551-251 Vàng bóng
Mã số: 8551-251PVD
Giá: 2.100.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5851-251 Vàng bóng
Mã số: 5851-251 PVD
Giá: 1.650.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8539-239 Vàng khói/Rêu
Mã số: 8539-239BF
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5839-239 Rêu/Vàng khói
Mã số: 5839-239BF
Giá: 1.650.000 VND
   
Tên: Khóa tay gạt KOSPI dùng cho CỬA PHÒNG, BALCON, WC M-F59 Trắng
Mã số: M-F59 SN/NP
Giá: 390.000 VND
   
Tên: Khóa tay gạt KOSPI dùng cho CỬA CHÍNH L-F59 Trắng
Mã số: L-F59 SN/NP
Giá: 510.000 VND
   
Tên: Khóa tay gạt KOSPI dùng cho CỬA PHÒNG, BALCON, WC M-F58 Trắng
Mã số: M-F58 SN/NP
Giá: 390.000 VND
   
Tên: Khóa tay gạt KOSPI dùng cho CỬA PHÒNG, BALCON, WC M-R51 Trắng
Mã số: M-R51 SN/NP
Giá: 390.000 VND
   
Tên: Khóa tay gạt KOSPI dùng cho CỬA CHÍNH L-R51 Trắng
Mã số: L-R51 SN/NP
Giá: 510.000 VND
   
Tên: Khóa tay gạt KOSPI dùng cho CỬA PHÒNG, BALCON, WC M-A52 Trắng
Mã số: M-A52 SN/NP
Giá: 390.000 VND
   
 
 
 

NHÀ PHÂN PHI KHÓA Nikkei

Địa chỉ : 33 Tân ấp, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: Mr Châu 0973279228 

Emailkospilock@gmail.com